Podíval se na mě přes rameno

Jen takový letmý, kradmý pohled

Líbí se mi, když je někdo ukotvený uvnitř sebe

Nehledá spásu v obdivu druhých

 

Je to cesta, která není příliš oblíbená

Vyžaduje

Vyžaduje sebedisciplínu

A jistě pokoru

Která našemu egu tolik chybí

 

Nemluvím o pokoře ve smyslu ohýbání páteře, ponižování sama sebe

Pokora je zvláštní druh sebeúcty

Pokora je jako když mořský vánek pročechrá vaše vlasy

Je to velmi čerstvá, životadárná, čistá kvalita života

Pokora v sobě nenese smutek nebo sebezapření

Pokora je moudrá, laskavá, vlídná

Pokora je jistý vůdce, nezakopává, pevně drží za ruku a udává směr, který vždy dává smysl

Pokora je radost

Je to jiskra, která umí rozžehnout v srdci lásku

Umí v srdci rozsvítit nefalšované světlo, upřímné světlo

Světlo, které respektuje a přináší soucit

 

Soucit není o tom, že někoho litujeme

Soucit znamená, že dokážeme druhého člověka nehodnotit

SOU – CIT

Mít v sobě CIT k příběhu druhého

Mít v sobě otevřené respektující srdce k životnímu příběhu druhého

Jen naslouchat

V klidu

Ve vnitřním klidu

A dávat sílu

Dávat sílu svým nehodnocením

Dávat sílu přijetím a respektem

Dávat sílu svým soucitem naplněným srdcem

Dávat sílu svým pokorou naplněným srdcem

Dávat sílu svou vnitřní ukotveností

Nechť je láska v každém z nás

Nechť je něha v každé z nás

 

Zranitelnosti se nikdo nezbaví

Je v každém z nás

A také je v každém z nás moře síly

Také je v každém z nás moře poselství dobra

Také je v každém z nás moře slz a moře radosti

Moře smutků, moře příbojů a odlivů, moře úspěchů a proher

Moře laskavosti a moře bolesti

Moře svíravých pocitů, které vhánějí pálivé slzy do očí

A moře úsměvů, které dávají nesmrtelnou naději

 

Jitka Nesnídalová