Články2021-08-16T19:37:07+02:00

Rezistence mysli a co s ní?

„Kdykoli se ve vás zrodí nějaká negativní emoce, berte ji jako hlas, který vám říká: „Pozor. Probuď se. Buď tady a teď. Vystup ze své mysli. Vnímej

Napijte se „dobrého ročníku“

Znáte ten vnitřní hlas, který vám našeptává, že BYSTE MĚLI… být výkonnější… více respektující… mít více energie… vydělávat více peněz… mít uklizenější byt… být vlídnější k dětem či

Emoce a vztahy

Každá emoce má své místo. A každá emoce má také dvě mince. Na jednu stranu ta negativní může být velmi nepříjemná a sužující. Na druhou stranu nás

Žena – vznešená bytost

Skála (rozhodnost) versus Příboj (nerozhodnost)

Každému nám bylo dáno do vínku to jedinečné. Někdo je více rozhodný a někdo méně. Někdo je více ukotven kořeny v zemi a

Přejít nahoru