Mnohokrát s ženami probíráme téma, jak se osvobodit od sešněrováním tím, co si o člověku myslí druzí. Jistě si všechny ve svém srdci přejeme, aby nás druzí přijímali takové, jaké jsme. Ale to, jak nás vnímají druzí, nemáme ve své moci kontrolovat.

Jak říká Osho – když vás druzí hodnotí, filtrují vás přes své zkušenosti, srovnávají vás s těmi, které již poznali, apod. Jediné, co můžete dělat, je být ve své vlastní integritě.

Václav Havel by řekl, dělat věci v souladu se svým svědomím.

A do třetice ještě uvedu názor Pabla Picassa – Smysl života je objevit váš dar. Účel života je pak dávat ho do světa.

Lidé, kteří měli nebo mají probuzené vědomí, cítí, že to nejdůležitější na světě je jednat v souladu se svojí duší a tím vyšším principem, který nás přesahuje, tedy láskou. Nepodléhat názorům druhých. Neorientovat se na to, co si o vás myslí druzí. Ale orientovat se na to, jak člověk může žít svůj potenciál a být užitečný…

Jitka Nesnídalová